LogiApp

Ibruktagande av LogiApps och prissättning

LogiApp är en förmånlig tjänst med månadsavgift och som bäst kan man börja använda den inom några dagar. Vänlig och kunnig kundservice samt användningsutbildningar i kundens lokaler ingår i programmets pris.

LogiApp kan provanvändas gratis i en månad. Börja provanvändningen redan idag!

1
Beställ gratis provanvändning.

Det är möjligt att prova programmet gratis i en månad.

Om ni vill kan vi komma och ge er en kostnadsfri användarhandledning i ert företags lokaler.

Vi kan också hålla användarhandledningen via ett fjärranslutningsprogram (Teams eller TeamViewer).

Övergången till produktionsanvändning är enkel.

De uppgifter som matats in under provanvändningen, såsom uppgifter om materiel och chaufförer, finns kvar i systemet. Men om du vill kan uppgifterna naturligtvis också raderas. Produktionsanvändningen börjar när vi undertecknar serviceavtalet. 

LogiApp

Prissättning

Produkt/tjänst

LogiApp resursplanering
 • hantering av beställningar, körplanering och fakturering
 • Android-mobilapplikationen för chaufförer och registreringar av arbetstimmar
 • mångsidiga rapporter.
Pris

Startavgift 110 € / bil.
Månadsavgift 22,80–34,30 € / bil.

Registrering av arbetstimmar (när resursplaneringen inte används)

 • registrering av arbetstimmar med mobilapplikation
 • mångsidiga rapporter

Pris

Månadsavgift 5,70 € / person. 

Optimering av rutter

 • beräkning av optimala rutter för flera fordon
 • beakta tidsfönster för beställningar samt fordonens kapacitet och begränsningar
 • fordonsspecifika hastighetsprofiler

Pris

Månadsavgift 22,80–34,30 € / bil

Aplicom GPS-spårning

Pris

Anskaffningspris för en Aplicom-apparat 182 € eller hyra 8,50 €/månad.

Månadsavgift från13,70 € / apparat (inkluderar SIM-kort) 

Fjärravläsning av digital färdskrivare

 • automatisk överföring av den digitala färdskrivarens filer till LogiApps server
 • permanent arkivering av dokument
 • sammanfattande rapporter

Pris

Anskaffningspris för en Aplicom-apparat 241 € eller hyra 10,60 €/månad. Samma apparat kan också användas för GPS-spårning. 

Månadsavgift 9,10 € / apparat (inkluderar SIM-kort) 

Android GPS-spårning 

 • GPS-spårning med LogiApp mobilapplikation 

Pris

11,40 €/månad/apparat (inkluderar inte apparat eller SIM-kort)

Antalet bilar för faktureringsperioden beräknas utifrån hur många bilar för körplaneringen som finns i programmet i början av faktureringsperioden.

Faktureringen prissätts enligt dessa principer, men dock så att den kundspecifika månadsdebiteringen är minst 228,80 €/företag.

Priserna är angivna med moms 0 %. Faktureringsperioden är en (1) månad, två månader eller tre månader.

För över 30 fordon samt för läroanstalter finns en förmånligare prissättning. Kontakta oss så berättar vi mer.