M. Korkiakoski Oy

Tero Korkiakoski, M. Korkiakoski Oy:

”Det är tydligt att LogiApps planerare varit med i transportbranschen och har kunnat lyssna bra på kunden”

M. Korkiakoski Oy i Brahestad har cirka 20 tankbilar och erbjuder transporttjänster främst till kemi- och metallindustrin i Norden 

Dotterföretaget Korella Oy erbjuder transport av biprodukter och färdigt virke från sågindustrin samt olika tjänster för beställningsfrakt 

”Vi letade efter en lösning för att hantera processer eftersom allt var så rörigt förut. Informationen blev inte utbytt och överföringen av informationen inom bolaget var fruktansvärt arbetskrävande. Nu, om till exempel körplaneraren skulle bli sjuk eller om det skulle bli fel på bilen, så beror det inte längre på slumpen om huruvida informationen med säkerhet överförs eller inte. Informationen lagras i molntjänsten och informationsspridningen har en obruten kedja. 

Tidigare fick vi ibland i månadsskiftet jaga efter bilarnas fraktsedlar ganska länge då bilarna kunde vara utspridda i hela Finland. En kollega rekommenderade LogiApps när han såg hur jag våndades och sa att det där fungerar ju inte. Det fanns andra alternativ på bordet, men den totala kostnaden avgjorde vårt val och det faktum att LogiApps är så inriktat på transportarbetet. Här fanns de viktigaste byggklossarna. 

Skaparna av LogiApps har kunnat tänka på vad transportbranschen behöver – det har just vad som behövs och inget extra. Jag lyfter på hatten för ingenjörerna! Det är tydligt att de varit med i transportbranschen och har kunnat lyssna bra på kunden.

Kostnadsbesparingen motsvarade genast flera arbetsdagar i månaden

Det lyckades bra att börja använda programvaran. Många dagar av onödigt arbete avlägsnades genast från början, vilket också har ekonomisk betydelse. Brådskan och stressen som var ett helt vansinnigt kaos försvann i och med LogiApps, vilket jag värdesätter allra mest. Nu behöver vi inte längre ha några pappersfraktsedlar här på kontoret när chaufförerna registrerar körningarna direkt i systemet. 

Programvaran är mycket enkel att använda. Alla chaufförer har lärt sig den snabbt i praktiken. Vi har skött registreringarna per telefon och hittills har det fungerat bra. Nu började vi använda surfplattor och fasta övervakningsanordningar i de nya bilarna. 

För oss har detta varit en lönsam investering. Jag förstår inte hur vi ens kunde göra arbetet utan ett dylikt resursplaneringssystem. Programmet har också minskat körplanerarens arbete, då hen inte längre behöver ringa chaufförerna hela tiden utan kan se på kartan var de rör sig och hur mycket arbetstid som finns kvar. Utifrån den kan körplaneraren planera rutten och tidtabellen. Detta gör att man inte behöver ringa onödigt många samtal. Med LogiApps kan man till exempel se hur många pauser färdskrivaren registrerat. Och om kunden ringer och frågar när lasten kommer, kan körplaneraren se det direkt från systemet med bara ett par klickar. Kundservicen är därigenom också snabbare. 

LogiApps effektiviserade användningen av materiel 

Körkalendern i LogiApps är överlägset viktig, den liksom tidshanteringen är helt fantastisk. Vi får välgjorda tidtabeller och veckorytmer och materielen används mycket effektivt. Du för bara in deras uppgifter i kalendern tillsammans med faktureringen, så ser du exakt hur det går. Även övervakningen av arbetstid är mycket bra i LogiApps. Vi har dessutom ett gränssnitt mellan bokföringsbyrån och LogiApps, så bokföringsbyrån får genast tillgång till informationen för både löneutbetalning och fakturering. Fördröjningarna har avlägsnats när informationen hela tiden kommer i realtid. 

Vi har till exempel en lista i Logi Apps över materiel, chaufförer och serviceböcker samt felanmälningar i elektronisk form. Om chauffören gör en felanmälan så vet vi genast på kontoret att bilen måste lämnas till verkstaden. 

Lösningar har hittats i rask takt 

LogiApps utvecklare Silvasti Software tar väl hänsyn till våra önskemål. Till exempel ändrades tankningshäftet till elektroniskt format med en snabb tidtabell. Det här är småsaker som har stor betydelse. De har bra nåbarhet. De har alltid svarat i telefon när vi haft problem och de återkommer ganska snabbt med en lösning. Vi har alltid kunnat sköta frågorna på distans fastän de även erbjudit sig att komma till oss på plats, men det har inte funnits något behov av det. 

LogiApps passar bra för transportföretag oavsett storlek – det är gjort för ändamålet. Om det till exempel finns främmande chaufförer på jobbet och det behövs övervakning av arbetstid och materiel, så har LogiApps alla dessa tjänster tillgängliga genast.” 

Nyckelord: resursplaneringssystem för transportbranschen, övervakning av arbetstid, positioneringssystem