REITTIEN OPTIMOINTI

Reittien optimoinnista on puhuttu vuosikymmeniä, mutta vasta viimeaikainen kehitys tietotekniikassa mahdollistaa tosielämän kuljetusongelmien tehokkaan ratkaisemisen. LogiAppin optimoinnin periaate on yksinkertainen: tilaukset sekä toimitus- ja nouto-osoitteet yhdistetään samanaikaisesti käytettäville ajoneuvoille ja asetetaan nämä mahdollisimman nopeille reiteille. Samalla voidaan ottaa huomioon erilaisia rajoitteita, kuten tilausten aikaikkunat, ajoneuvojen kapasiteetit ja aikataulut, tilausten ja ajoneuvojen yhteensopivuudet sekä lastaus- ja purkuajat. Ohjelma myös huomioi kuljettajien tauot. 

Optimoinnin periaate 

Lähtötiedot voidaan syöttää LogiAppiin joko Excel-taulukosta tai muodostamalla ohjelmaan jo syötetyistä tilauksista optimoitava ryhmä. Ennen optimointia tilaus- ja osoitetiedot voidaan tarkistaa ja tarvittaessa niitä on helppo muuttaa; ohjelma esimerkiksi korostaa epäselvät osoitteet. 

Optimointi on laskenut 150:lle saman päivän aikana tapahtuvalle toimitukselle reitit 10 autoa käyttäen.

Optimointiprosessi laskee optimaaliset ajosuunnitelmat, tilausten määrästä riippuen, vain muutamassa minuutissa. Luotua suunnitelmaa voidaan edelleen muokata, tilausten tai ajoneuvojen ominaisuuksia voidaan muuttaa ja optimointi suorittaa uudelleen. Näin aikaikkunoiden, lastaus- ja purkuaikojen tai kapasiteetin vaikutus suunnitelmaan nähdään heti. Lisäksi jokaista reittiä voidaan käsitellä itsenäisesti. 

Optimoinnin tavoitteeksi voidaan asettaa ajokilometrien tai ajokustannusten minimointi. Ohjelmaan voidaan määritellä ajoneuvokohtaisesti kilometri- ja aikakustannukset, jotka ohjelma osaa ottaa huomioon kokonaisuuden kannalta mahdollisimman edullista reittisuunnitelmaa laskettaessa. 

Kun suunnittelija on tyytyväinen lopputulokseen, siitä muodostetaan ajosuunnitelma kalenteriin, ja se voidaan edelleen lähettää kuljettajan puhelimeen tai tablettiin. Kuljetuksen edistyessä kuljettaja kuittaa jokaisen noudon ja toimituksen tulo- sekä lähtöajat, ja tieto siirtyy reaaliajassa toimistolle. 

Optimoinnin hyödyt 

Optimoinnilla saatavat hyödyt eivät rajoitu ainoastaan säästöihin kilometreissä ja ajoajoissa, vaan se helpottaa suunnittelua, tehostaa kapasiteetin hyödyntämistä ja parantaa yrityksen palvelutasoa. Kuljetusten automaattinen optimointi ei toki korvaa ajojärjestelijän ammattitaitoa, mutta optimointi on hyvä ja helppo työkalu, joka helpottaa suunnittelua ja säästää aikaa. 

Kun kaikki parametrit ovat kohdallaan, optimoinnin avulla tehdyt kuljetussuunnitelmat ovat vähintään yhtä hyviä kuin käsin tehdyt, mutta monissa tapauksissa optimointi voi tuoda säästöjä ajokustannuksissa sekä joissain tapauksissa myös kiinteissä kustannuksissa. 

Optimointi myös mahdollistaa erilaisten aikaikkunoiden ja kalustokonfiguraatioiden kokeilemisen, jolloin nähdään niiden vaikutus kokonaissuunnitelmaan nopeasti ja pienellä vaivalla. LogiAppissa on myös mahdollista verrata käsin suunniteltujen reittejä optimoituihin reitteihin, jolloin suoraan nähdään optimoinnin vaikutus. 

Kartta-aineisto 

Reittien optimoinnin taustalla oleva kartta-aineisto on avainasemassa hyvien tulosten saamiseksi. Digitaalisen kartan osoitteisto ja tieverkko tulee olla ajan tasalla, samoin teiden nopeus- ja painorajoitukset. LogiApp hyödyntää reittien optimoinnissa saksalaisen PTV Groupin kartta-aineistoa, jonka taustalla on HERE-kartat. PTV Group on Euroopan johtava optimoinnin ja kuljetusten ohjauksen ohjelmistoja ja konsultointia tarjoava yritys. 

Reittioptimoinnin sovellusalueet 

Optimointi on laskenut 400:lle saman päivän aikana tapahtuvalle toimitukselle reitit 20 autoa käyttäen.

Reittien optimointia voidaan soveltaa tilanteessa, jossa ajoneuvon reitillä on paljon pysähdyksiä. Esimerkkejä sovellusalueista ovat: 

  • pienpakettien jakelu 
  • leipomotuotteiden kuljetukset 
  • päivittäistavaroiden kotiinkuljetus ja kauppakassipalvelu 
  • kotipalvelun ateriakuljetukset 
  • kotipalvelun hoitokäynnit 
  • kiinteistöjen jäteastioiden tyhjennys 
  • koulukuljetukset