KALUSTONHALLINTA

LogiAppin kalustonhallintasovelluksella saadaan hallinnoitua koko yrityksen kalusto ja sen elinkaari. Rekisteriin voidaan perustaa tiellä liikkuvaa kalustoa kuten autoja, ajoneuvonostureita ja perävaunuja. Tämän lisäksi ohjelmalla voidaan hallinnoida muutakin kalustoa kuten työkoneita, säiliöitä, erikoiskuljetusperävaunujen moduuliakselistoja, dollyjä, nostureita, korottajia, lämmittimiä tai haalauskalustoa. 

Kalustonhallinnan toimintoja ovat: 

  • rekisteri kaluston perustiedoista 
  • kaluston huolto-ohjelmat 
  • vikojen raportointi ja hallinta 
  • huolto- ja korjaustöiden suunnittelu ja työnohjaus 
  • huolto- ja korjaustöiden raportointi sekä huoltokirjojen ylläpito
  • katsastusten hallinta ja katsastusmuistutukset
  • kaluston huolto- ja korjauskustannusten seuranta
  • ajoneuvojen polttoaineenkulutuksen seuranta 

Parhaan hyödyn kalustonhallinnan toiminnoista saa, kun ajoneuvoihin ja perävaunuihin on asennettu LogiAppin telematiikkalaite. Jos laite kytketään ajoneuvoväylään, järjestelmä raportoi automaattisesti ajoneuvojen ajokilometrit ja osaa muistuttaa tulevista huolloista.