Logistiikkakonsultointi

Silvasti Software Oy pystyy suorittamaan vaativia logistiikkaan liittyviä konsultointiprojekteja, jotka voivat olla kestoltaan yhdestä päivästä jopa yli vuoteen.

 • Logistiikan prosessien ja tietojärjestelmien arviointi, suunnittelu ja kehittäminen
 • Osallistuminen operatiiviseen toimintaan yhdessä sovitulla vastuualueella (esimerkiksi ulkoistettu logistiikkapäällikkö)

Case: Metsä Fibre Kemi Biotuotetehdas

Metsä Groupin Kemin biotuotetehdas on valmistuessaan pohjoisen pallonpuoliskon tehokkain puuta jalostava laitos. Kyseessä on Suomen metsäteollisuuden historian suurin investointi, arvoltaan 2,02 miljardia euroa. Uusi tehdas käynnistyy 3. kvartaalilla 2023. (https://www.metsagroup.com/fi/metsafibre/metsafibre/sellun-tuotanto/kemin-biotuotetehdas/)

Kemin biotuotetehdas-projekti on monen vuoden valmistelujen tulos. Lopullinen rakentamispäätös ja laajamittaiset rakennustyöt alkoivat vuoden 2021 alussa. Prosessilaitteiden toimitukset alkoivat kesällä 2021 ja lomittuvat ajallisesti edelleen jatkuvan maarakentamisen ja tuotantorakennusten pystytyksen kanssa.

Työmaa vaati yli miljoonan maa-aines kuution vaihtamista työmaa alueella ja Suomen mittakaavassa poikkeuksellisia määriä perustusten paalutusta, betonipalkkeja, rakennuselementtejä, betonia ja muita rakennusmateriaaleja. Prosessilaitteita tehdasta varten Kuljetettiin Kemiin noin 10 000 täyttä autokuormaa, sisältäen noin 1500 erikoiskuljetusta. Vaativimmat erikoiskuljetukset kuuluvat suurimpiin koskaan Suomen tieverkostolla kulkeneista.

Silvasti Software tarjosi Metsä Fibrelle asiantuntija-apua prosessilaitteiden logistiikan toimintamallien suunnittelussa ja toteutuksen valvonnassa. Metsä Fibre:llä oli kokemusta vastavasta projektista Äänekoskelle vuosina 2015–2017. Äänekosken projektista saadut hyvät kokemukset valituista toimintatavoista ja projektitiimin jäsenistä edesauttoivat kokeneen Logistiikan valvontatiimin uudelleen kokoamista Kemin projektia varten. Metsän Fibren projektien valvontaorganisaatio on osoittanut olevansa toimialan parhaita ja kokeneinta.

Projektilogistiikan onnistuminen perustuu kaikkien alueella toimivien osapuolten ja yritysten yhteistoimintaan, tiedonjakoon ja keskinäiseen koordinaatioon. Yksikään osapuoli ei voi toimia riippumatta muiden tekemisestä ja tehdä päätöksiään ilman muiden osapuolten huomioimista. Vaikka jokaisella projektin toimittajalla on ensisijaisesti vastuu oman osuutensa toteutuksesta, niin Metsä Fibren valvontaorganisaatio, yhdessä päälaitetoimittaja Valmetin kanssa, varmisti eri toimijoiden välisen tiedonkulun ja tarvittavan toiminnan koordinaation.

Logistiikan koordinointi perustuu täysin tulevien tapahtumien ennakointiin. Kaikki prosessilaitteiden toimittajat velvoitettiin suunnittelemaan ja aikatauluttamaan toimituksensa. Laaja, satoja toimittajia kattava, logistiikan suunnittelu perustui Metsä Fibren ja Valmetin Logistiikkaorganisaation keskinäiseen työnjakoon, yhtenäisiin toimintamalleihin ja toimittajien aktiiviseen ohjaamiseen haluttuun toimintatapaan. Yleisiä toimintamalleja tarkempi koordinaatio mahdollisti myös asennustoimintojen paremman suunnittelun. Työmaan tapahtumia seuraamalla, havaittuihin epäkohtiin ja ongelmatilanteisiin puututtiin välittömästi.

Toimittajien koulutuksen ja työmaalla tapahtuvien logistiikan operaatioiden lisäksi, Metsä Fibren logistiikka teki runsaasti taustatyötä eri toimijoiden onnistumisen eteen. Koko projektin kattavien tietojen pohjalta tehtiin yhteistyötä Pirkanmaan ELY-keskuksen (joka myöntää kaikki erikoiskuljetusluvat Suomessa), Väylä-viraston, Kemin kaupungin, Kemin Sataman ja satamaoperaattorin kesken.

Silvasti Softwaren Logistiikan asiantuntijalla Timo Reiman (https://www.logiapp.com/yhteys/timo-reiman/) omaa vuosikymmenten laaja-alaisen kokemus logistiikan organisoinnista ja projektilogistiikan toteutuksesta, sekä laitetoimittajan, että projektin toteuttajan puolelta.
Laajoissa kokonaisuuksissa selkeät vastuujaot ja osapuolten keskinäisten rajapintojen selkeyttäminen antaa kaikille edellytykset suoriutua omasta osuudestaan parhaalla mahdollisella tavalla. Määrätietoisella otteella ja opastuksella kaikki osapuolet saadaan toimimaan yhteisen edun mukaisesti.

Tehokkaiden ja joustavien tietojärjestelmien hyödyntäminen edellyttää myös logistiikan organisaation hyvää toimintaa. Logistiikan tietojärjestelmät eivät ratkaise ongelmia, jos käyttäjäorganisaatiolla ei ole yhteistä prosessia ja toimintatapaa. Eri toimialojen erilaisten toimintamallien ymmärtäminen on kuitenkin erittäin tärkeää asiakkaiden tarpeisiin vastaavien tietojärjestelmien kehittämisessä.

Silvasti Software Oy:n toteuttama palvelu:

 • Projektin sisältö
  • Kemin Biotuotetehtaalle kuljetettavien prosessilaitteiden logistiikan suunnittelu
  • Kuljetusten suunnittelu, hankinta ja valvonta
 • Asiakas
  • Metsä Fibre Oy
 • Silvasti Softwaren asiantuntija
  • Timo Reiman
 • Projektin kesto
  • maaliskuu 2021 – maaliskuu 2023
 • Projektin työmäärä
  • 1,7 henkilötyövuotta
 • Projektin sijainti
  • Työ suoritettiin Kemissä ja Jyväskylässä