TOIMINNANOHJAUS

LogiApp-toiminnanohjauksen sovellusalueita ovat: 

 • Tieliikenteen tavarankuljetus
  • erikoiskuljetukset, säiliökuljetukset, konttikuljetukset, elintarvikekuljetukset, jakelukuljetukset, vaihtolavakuljetukset, jätekuljetukset, maansiirto, nostopalveluyritykset, jne.
 • Henkilökuljetukset
  • linja-autoyritykset, koulukuljetukset 
 • Liikkuva työ
  • kiinteistönhoito, siivouspalvelu, muuttopalvelu, asennusyritykset, teiden auraus ja kunnossapito, erikoiskuljetussaattoautot 

LogiApps on kehitetty tiiviissä yhteistyössä kokeneiden ajojärjestelijöiden ja kuljettajien kanssa. 

Ajojärjestely 

LogiAppissa on havainnollinen kalenterinäkymä, josta koko kuljetusliikkeen ajot ja työt näkyvät yhdellä silmäyksellä. 

Ajojärjestelyn toimintoja ovat mm.: 

 • tilausten hallinta 
 • kuljetusprojektien hallinta 
 • resurssisuunnittelu 
 • työvuorojen suunnittelu 
 • kuljetusten ja reittien suunnittelu 
 • kuljetustehtävien lähetys kuljettajan mobiilisovellukseen tai tekstiviestillä 
 • rahtikirjat (CMR)
 • laskutus ja liittymät ulkoisiin taloushallintaohjelmiin 
 • monipuoliset raportit 

Ajojärjestelyä voidaan käyttää internetselaimella paikasta riippumatta toimistossa, kotona ja jopa ajoneuvossa. 

Kuljettajan mobiilisovellus 

Ajojärjestelijä voi lähettää kuljetustehtävät ja reitit kuljettajien puhelimessa tai tabletissa toimivaan helppokäyttöiseen mobiilisovellukseen. 

Mobiilisovelluksen toimintoja ovat esimerkiksi: 

 • hälytykset uusista tehtävistä ja muutoksista suorituksessa oleviin tehtäviin tai reitteihin 
 • kuljetusohjeiden välittäminen kuljettajille 
 • ohjeiden välittäminen myös liitetiedostoilla 
 • ajoreitin näyttäminen ja navigointi ajon aikana 
 • tehtävien raportointi ja uusien tilausten tallentaminen 
 • työtuntikirjaukset palkanmaksua varten 
 • valokuvien ottaminen ja rahtikirjojen skannaaminen 
 • tankkauspäiväkirja 
 • vikailmoitukset 
 • työturvallisuushavainnot 
 • turvallisuushälytykset
 • GPS-sijaintitiedon tallentaminen reaaliaikaista seurantaa varten 

Mobiilisovellus toimii lähes kaikissa markkinoilla olevissa Android- ja iOS-puhelimissa ja -tableteissa. 

Laskutus 

LogiApp mahdollistaa eheän prosessin tilausten hallinnasta laskutukseen. 

 • toiminnanohjausjärjestelmän ansiosta kaikki työt myös tulevat laskutettua 
 • laskut voidaan tulostaa LogiAppista tai siirtää taloushallintaohjelmaan integraation kautta 

Työajanseuranta 

LogiAppin työajanseuranta on monipuolinen ja kuljettajalle helppokäyttöinen. 

 • mobiilisovelluksella kuljettajat voivat reaaliaikaisesti kirjata työajan 
 • työaika voidaan kohdistaa tehtäville 
 • toimistosovelluksella saadaan ajantasaiset ja kattavat raportit, jotka voidaan viedä Excel-työkirjaan 
 • tiedon vienti onnistuu myös ulkoisiin palkanlaskentaohjelmistoihin (mm. Heeros, Mepco, Netvisor, Lemonsoft) 
 • raporttien laskentasäännöt voidaan muokata asiakaskohtaisesti (tukee mm. kuorma-autoalan ja linja-autoalan työehtosopimusta) 

HSEQ – Terveys, turvallisuus ja laatu 

LogiAppissa on työturvallisuutta ja laatujärjestelmää tukevia toimintoja. 

 • työturvallisuushavaintojen raportointi 
 • reklamaatiot 
 • ympäristöraportit 
 • poikkeamaraportit 

Kustannusseuranta 

LogiAppissa on aina ajantasainen kustannusseuranta. 

 • Toiminnanohjausjärjestelmästä saadaan laskelma jokaisen kuljetuksen kannattavuudesta. 
 • Laskennan pohjana käytetään kuljetustoiminnan tuloja ja menoja, jotka on tallennettu järjestelmään. 
 • Kustannuslaskenta helpottaa kuljetustoiminnan kannattavuuden seurantaa sekä kuljetusten hinnoittelua. 

CRM – Myyntiä tukevat toiminnot 

LogiAppissa on myös kuljetusten myyntiä ja markkinointia tukevia toimintoja. 

 • asiakkaat ja yhteyshenkilöt 
 • aktiviteettien ja muistutusten kirjaus 
 • tarjouspyynnöt ja lähetetyt tarjoukset 
 • osoitteiden vienti Excel-työkirjaan esim. joukkopostitusta varten