Bus Travel Oy Reissu Ruoti

”Linja-autoyhtiö Reissu Ruoti etsi palvelutoimittajaa uudistaakseen ajohallintajärjestelmänsä, asiakkuuksienhallinnan ja reaaliaikaisen ajoneuvohallinnan. Aiemmin näitä toimintoja oli käytty eri ohjelmistojen kautta, nyt vaatimuksena oli pystyä yhdistämään kaikki toiminnat saman järjestelmän alle. Tämän Ruotille mahdollisti LogiApps. Järjestelmä otettiin Ruotilla käyttöön alkuvuodesta 2021 ja jo nyt käyttökokemukset ovat olleet positiivisia. Selainpohjainen käyttöliittymä on kätevä ja mahdollistaa käytön missä tahansa matkankin päällä, etätyöskentely on helppoa. Reaaliaikainen ajoneuvoseuranta tarjoaa tutkittavaa dataa ja tuo mukanaan tehokkuutta mm. työaikaseurantaan, polttoainekulutukseen ja laskutukseenkin. Reissu Ruoti on ollut tyytyväinen hankittuun palvelukokonaisuuteen.”

– Veli-Pekka Haikkola, REISSU RUOTI