Vi är nu LogiApp

Vi har förenklat vårt namn och är nu LogiApp (vi tog bort den sista s-bokstaven från namnet). Samtidigt kommer vi att börja använda den internationella domänen logiapp.com i vår...

Lauri Riipinen förstärker laget

Lauri Riipinen har börjat Chief Operating Officer för Silvasti Software Oy. Med nästan två decennier av ledarerfarenhet från internationella företag inom produktion och logistik, utmärker sig...

Vilket är koldioxidavtrycket för transporterna?

Vilket är koldioxidavtrycket för transporterna? Denna fråga från kunder måste transportföretag allt oftare ta ställning till. ”Miljömålen för trafik är inte längre en politisk vilja,...