Kehitetty kuljetusalalle

LogiApps-ohjelmisto on alun perin kehitetty erikoiskuljetusalan perheyritykselle Kuljetusliike Ville Silvasti Oy:lle vuonna 2008, ja hyvä yhteistyö jatkuu edelleen. Tämän jälkeen ohjelmisto on muokattu hyvin usealle tieliikenteen tavarankuljetusten suoritealalle. Vuodesta 2017 lähtien LogiApps-ohjelmisto on menestyksekkäästi sovitettu myös linja-autotoimialalle sekä monenlaisen liikkuvan työn hallintaan.

Lue lisää soveltuvuudesta eri toimialoille ja referensseistämme: