Mikä on kuljetusliikkeenne hiilijalanjälki?

Mikä on kuljetusliikkeenne hiilijalanjälki?

Tähän asiakkaan esittämään kysymykseen kuljetusliike joutuu ottamaan yhä useammin kantaa. ”Liikenteelle asetetut ympäristötavoitteet eivät ole enää vain poliittinen tahtotila, vaan tilaajat vaativat ympäristövastuullista kuljettamista yhä useammin”, toteaa LogiAppsin toimitusjohtaja Panu Silvasti.

Tulevina vuosina biopolttoaineisiin siirtyminen auttaa 50% päästövähennyksen saavuttamisessa vuoteen 2030 mennessä, samoin kalusto uusiutuu vuosikymmenessä ympäristöystävällisemmäksi. Jo tänä päivänä kuljetusten tehokkuuden parantaminen on keskeisessä roolissa energiatehokkuuden parantamisessa sekä päästöjen vähentämisessä.  LogiApps on kuljetusyrityksen toiminnanohjausjärjestelmä jolla voidaan ohjata, optimoida ja raportoida toiminnan tehokkuutta, millä on merkittävä vaikutus kuljetusten kannattavuuteen sekä ympäristön huomioimisessa.

Nyt uutena ominaisuutena LogiApps tuo mahdollisuuden seurata reaaliaikaista polttoainekulutusta, jolloin päästöjen muodostumista voidaan tarkastella jopa kuljetuskohtaisesti. ”Haluamme, että asiakkaamme ovat kilpailukykyisiä ja, että heillä on mahdollisimman hyvät edellytykset johtaa toimintaansa tiedolla. Näemme, että päästökysymykset ovat yhä useammin mukana kuljetusten tarjouskilpailuissa ja meidän tehtävämme on antaa mahdollisimman tarkkaa tietoa. Tämän pohjalta asiakkaamme voivat vastata kasvavaan ympäristöystävällisempien kuljetusten tarpeeseen”, Silvasti linjaa.

Palvelu tuodaan nyt laajan koekäytön jälkeen kuljetusliikkeiden saataville osana LogiApps toiminnanohjausjärjestelmää. Laitteistovaatimuksena on suomalaisen Aplicom-telematiikkalaitteen kytkeminen auton FMS-väylään. Tehokkuutta tuo se, että samalla laitteella saadaan myös auton paikkatieto sekä luettua digipiirturin tiedot etänä.

Silvasti Softwaren tavoitteena on tarjota parasta ohjelmistopalvelua kuljetusyrityksille. Pyrimme vähentämään tieliikenteen ympäristövaikutuksia ohjaamalla asiakkaitamme entistä tehokkaampaan toimintaan ja kaluston käyttöön parantaen samalla heidän kannattavuuttaan.

Ympäristökysymykset ovat linjassa tuloksellisen toiminnan kanssa.


”Kuljetusten tehokkuus ja ympäristökysymykset tukevat toisiaan. Yrittäjälle ja ympäristölle tämä on win-win tilanne.” – Ville Silvasti

”CO2 päästölaskennan läpinäkyvyys ja vertailtavuus on tulevaisuudessa keskeisessä roolissa tarjouskilpailuissa.” – Timo Reiman